Contoh Tembang Macapat

TEMBANG MACAPAT

1. Sinom
Pangéran kang sipat murah                                                                                                      
Njurungi kajating dasih                                                                                                                                                                      Ingkang temen tinemenan                                                                                                                                   Pan iku ujaring dalil                                                                                                                    
Nyatané ana ugi                                                                                                                                                                    Iya Kiyageng ing Tarub                                                                                                                            Wiwitané nenedha                                                                                                                                  
Tan pedhot tumekeng siwi                                                                                                                                        Wayah buyut canggah warèngé kang tampa

2. Pangkur
Lumuh tukua pawarta,
Tan saranta nuruti hardengati,
Satata tansah tinemu,
Kataman martotama,
Kadarmaning narendra sudibya sadu,
Wus mangkana kalih samya,
Sareng manguswa pada ji.


3. Kinanti
Padha gulangen ing kalbu                                                                                                                                   Ing samita amrih lantip                                                                                                                         
Aja pijer mangan néndra                                                                                                         
Kaprawiran dèn kaèsthi                                                                                                                  
Pesunen sariranira                                                                                                                          
Sudanen dhahar lan guling

4. Megatruh
 Sigra milir sang gèthèk sinanggga bajul                                                                                                      Kawan dasa kang njagani                                                                                                                            Ing ngajeng miwah ing pungkur                                                                                                              Sinangga ing kanan kèring                                                                                                                                          Sang gèthèk lampahnya alon

5. Asmaradana
Sepiku ing tengah wengi
Aku tansah kelingan
Saiki sing tak rasakne
Saya suwe saya cuwa
Aku kur basa pasrah
Kabeh rasamu nggo aku
Ora bisa tak rasakna

                                                                                                                                                                 
6. Durma
Ing kana–kene akeh mayit gumelethak
Kang mbela nagari
Nggo ngusir penjajah
Lara ra sepiroa
Nganthi tumeka ing pati
Bisa merdeka
Kang tujuan utami

7. Gambuh
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo-tulo katali
Kadaluwarso katutur
Katutuh pan dadi awon


8. Mijil
Poma kaki padha dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarang tanduk


9. Dandanggula
Lamun sira anggeguru kaki
Amiliha manungsa kang nyata
Ingkang becik martabate
Sarta kang wruh ing hukum
Kang ngibadah lan kang wirangi
Sokur oleh wong tapa
Ingkang wus amungkul
Tan mikir pawewehing lyan
Iku pantes sira guranana kaki
Sartane kawruh ana


10. Maskumambang
Maratani mring anak putu ing wuri
Den padha prayitna
Ajana kang kuma wani
Mring biyung tanapi bapa

11. Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawankas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara 
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Tugas dengan judul Contoh Tembang Macapat. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://smpn01gegerkabmadiun.blogspot.com/2011/11/contoh-tembang-macapat.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: SMP Negeri 01 Geger -

Belum ada komentar untuk "Contoh Tembang Macapat"

Posting Komentar